Nytt läsår=nya utmaningar

Min alldeles egna favoritskola👌

Så var det dags igen och korridorer och klassrum fylls av våra finfina elever, precis så som det ska vara! Glada och surriga och kanske till och med lite trötta på att vara lediga?!

Min tjänst är lite förändrad i år då jag från och med den här hösten kommer att utbilda mig till specialpedagog. Jag har delvis jobbat med specialpedagogiska frågor tidigare, men kommer nu att ha ett specialpedagogansvar i min tjänst. Dock fortsätter jag undervisa SvA i bl a åk 9. En kombinationstjänst där jag har möjlighet att applicera teorin direkt i praktiken vilket verkligen är en förmån.

Jag är även fortsatt ansvarig för fördelningen av studiehandledning vilket är som att lägga ett 2000-bitars pussel. Men jag älskar den här biten av jobbet och samarbetet med alla inblandade. Det är dessutom en ”hands on”-insats som direkt gynnar våra nyanlända elever.

Delar av 2000-bitarspusslet

Här kommer några tips till dig som ska jobba med andraspråkselever, eller såklart, samtliga elever:

-var ÖVERTYDLIG med kunskapskrav och mål, var sedan övertydlig igen och igen

-skapa ett klassrumsklimat där det är högt i tak, där det är rätt att göra fel

-uppmuntra och skriv upp KVALITATIVA frågor

-skapa uppgifter som alla kan arbeta med, fast på sin nivå

-konstruera checklistor och matriser för att bryta ner och SYNLIGGÖRA lärandet

-lyft in och synliggör FÖRMÅGORNA i klassrummet så eleverna förstår vad de behöver behärska

-bidra till och verka för INKLUDERANDE lärmiljöer där alla elever känner samhörighet och har möjlighet att bidra

-fokusera på friskhetsfaktorer, främjande och förebyggande arbete istället för problem

-fråga alltid dig själv först: vad kan JAG göra för den här eleven?

-skapa goda relationer

och

-se elevernas tillgångar och utgå från dem

Små och stora tips som kan skapa underverk.

Från och med nu❤️


Prenumerera på nya blogginlägg

De viktiga pusselbitarna

Bitar som bildar en helhet
Bitar som bildar en helhet

Nu har den nya lagen gällande nyanlända våra nyanlända elever trätt i kraft och from 7 januari finns Skolverkets kartläggningsmaterial att hitta i Skolverkets bedömningsportal.

Läs mer här:

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Jag tycker om pussel-bilden för det är exakt så jag tänker mig att det ska vara: genom att kartlägga våra elever utifrån ett nationellt kartläggningsmaterial får vi en helhetsbild som främjar både elever och undervisande pedagoger. Dessutom tillhör våra nyanlända en grupp som, på gott och ont, flyttar och byter skolor mer frekvent än andra elever och då underlättar det givetvis att dokumentationen är bekant för mottagande skolor.

Jag hoppas verkligen att kartläggningsmaterialet verkligen bidrar till att eleverna känner att deras kunskaper, erfarenheter, tankar och intressen uppmärksammas och tas tillvara på. Min erfarenhet efter att ha genomfört kartläggningar med ett antal elever är att de känner just detta: det jag kan är viktigt!

Jag tycker att vår duktiga studiehandledare Huda på Östbergsskolan beskrev det så bra i det här reportaget, hur viktigt det faktiskt är att se bortom språket och försöka ringa in kunskaper:

Ny lag ska ge nyanlända bättre undervisning

Låt pusselbitarna falla på plats så att vi får den helhet våra fantastiska nyanlända elever verkligen förtjänar.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Layout-träff i Stockholm

I fredags var jag i Stockholm igen för att representera Östbergsskolan i arbetet kring layouten i kartläggningsmaterialet för nyanlända. Vi fick arbeta dels med de olika delarna i steg 1 och steg 2 (litteracitet och numeracitet) samt komma med synpunkter på hur materialet ska presenteras på Bedömningsportalen efter nyår.
Under min tid som lärare på en annan skola i kommunen så hade vi för ett antal år sedan förmånen att vara implementeringsskola inför lanseringen av Lgr-11, och det var verkligen det, en förmån. För på samma sätt som vi på Östbergsskolan nu har möjlighet att arbeta med kartläggningsmaterialet innan det offentliggörs så var det också oerhört bra att i förtid sätta sig in i Lgr-11. Förkunskaper förgyller tillvaron, för oss alla.
Och när det gäller just nya kartläggningsmaterialet och det gedigna arbete Skolverket har låtit oss ta del av så har vi under hösten skapat en mycket bra förförståelse, och en bra grund att bygga vidare på. Jag tänker att det nu är mycket viktigt att vi som redan kan materialet delar med oss av våra tankar och erfarenheter till alla andra skolor som ska starta arbetet efter nyår. Vi har därför redan nu t ex planerat att ha bl a workshops med berörda kartläggare, föreläst för kommunens rektorer om tidsaspekten och vilka förutsättningar som krävs samt planerat in träffar med Modersmålsenheten för att se till att implemteringen av materialet blir så bra som möjligt.
Givetvis kommer det att kännas svårt för många, det är ju nytt, och som jag har varit inne på tidigare så kommer det att krävas ett organisatoriskt nytänk men hinder är till för att överbryggas. Vi måste utgå från att materialet ger oss nya möjligheter som vi inte haft tidigare på samma sätt. Och så är det faktiskt. Våra nyanlända elever får möjlighet att dela med sig av erfarenheter, intressen, språk och kunskaper på ett konsekvent och generellt sätt som inte funnits tidigare och det är SÅ bra!

Under layout-träffen i fredags delades vi in i tre grupper med tre pedagoger i varje och jag var i litteracitet-gruppen. Vi tittade på bl a formgivning, struktur och innehåll och lyfte fram det som var bra och förslag till eventuella förändringar. Vi funderade också över presentationen i Bedömningsportalen eftersom det är viktigt att materialet och dess delar känns överskådliga, lättillgängliga och förståeliga. Eftersom materialet fortfarande är under bearbetning och eftersom det fortfarande utvärderas och dessutom ska ut på en remissrunda så får vi inte sprida det. Däremot så har jag ju tidigare skrivit om de generella dragen kring materialet HÄR!

Nu återstår två träffar i Stockholm i slutet av november och sedan har vi gjort vårt när det gäller utprövningarna, och efter nyår berörs vi alla av detta eftersom de två första delarna är obligatoriska. Det kommer att bli spännande och lärorikt!

Det kan ju inledningsvis kännas lite dimmigt när man ska börja sätta sig in i och lära sig något helt nytt. Det kan också kännas både förvirrat och rörigt och man kanske tänker: Hur ska det här gå? Vis av erfarenhet gällande just kartläggningsmaterialet så vet jag att det kommer att gå bra! Efter en tid kommer saker och ting att klarna och skolor kommer hitta sina egna sätt att organisera arbetet på.

Just den där tanken: Hur ska det här gå? fick jag när jag 17.15 stod på Bromma flygplats och möttes av beskedet att dimman låg tjock över Frösön. Beskeden varierade under de två timmar vi fick vänta; buss? tåg? hotell? nytt flyg under lördagen?
Men vet ni vad? Det klarande och vi landade safe and sound på Frösön några timmar senare. Så tro mig: dimman lättar så småningom 😊

Ingen dimma på morgonkvisten iallafall!
Ingen dimma på morgonkvisten iallafall!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Spännande läsår i sikte!

Det här läsåret kommer jag att ha en annan typ av SvA-tjänst på Östbergsskolan. Tidigare läsår har jag undervisat i SvA i åk 4-9, när eleverna har börjat i sina ordinarie klasser. I år kommer jag att arbeta 50% på senaredelen och undervisa i åk 8 och åk 9, samt 50% i Introduktionsgrupp. I Introgrupp kommer jag och mina kollegor där både att undervisa men även arbeta med Skolverkets nya kartläggningsmaterial för nyanlända eftersom Östbergsskolan kommer att vara en av elva pilotskolor under höstterminen. Den officiella versionen av kartläggningsmaterialet kommer under vårterminen 2016. Vilken förmån att få ta del av och arbeta med materialet redan nu! Nästa vecka skickas materialet till pilotskolorna vilket gör att när det är dags för de första tvåmånaders-kartläggningarna så har vi hunnit sätta oss in i arbetet. I förra inlägget lyfte jag framgångsfaktorerna för nyanlända organisatoriskt, och i dagens inlägg vill jag påminna om de individuella framgångsfaktorerna:

Framgångsfaktorer

Kartläggningen är en mycket viktig del för den enskilda individens förutsättningar för en framgångsrik skolgång. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?

Jag kommer givetvis återkomma till kartläggningsmaterialet i bloggen eftersom det kommer vara ett av huvuduppdragen för oss i höst.

Dessutom är vi som kommunens första senaredels-skola i kommunen utsedda att gå en fortbildning i genrepedagogik ledd av Britt Johansson (se nedanstående länk):

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/2009/med-genrer-som-hjalpmedel-1.89398

Vi kommer att under ett antal utbildningsdagar under läsåret få arbeta tillsammans med Britt, vilket är en fantastisk förmån eftersom det språk-och kunskapsutvecklande arbetssättet är applicerbart på och framgångsrikt i samtliga skolämnen och för samtliga elever. Jag har tidigare tipsat om den här boken och gör det igen:

Låt språket bära-Genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring
Låt språket bära-Genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring

Så ni förstår ju att det här blir ett mycket spännande läsår! Och mest av allt ser jag fram emot att träffa våra fantastiska elever och arbetet tillsammans med dem, för arbetet med eleverna är det allra mest värdefulla och det allra roligaste!


Prenumerera på nya blogginlägg