Dagens citat

Dagens citat:

Jag tycker om de lärare som förstår att jag inte alltid förstår och som vill att jag förstår

Elev från Afghanistan, åk 9

Reflektion:

Det här sa en av mina elever till mig under ett samtal och jag tänker att citatet har många bottnar. Dels handlar det om att som lärare förvissa sig om att alla elever är med på banan. Men det handlar också om att man som lärare måste VISA eleverna att man är där för att hjälpa dem och att leda dem vidare. Man måste skapa relationer, öppna upp för dialog och skapa ett öppet och tryggt klassrumsklimat.

Som lärare måste du ha en STOR verktygslåda för att kunna plocka fram och tillämpa ett STORT antal metoder för att förvissa dig om att alla elever hänger med. Man kan göra på olika sätt, men det mina nyanlända elever ofta önskar och det jag tycker fungerar bäst är:

-repetition och åter repetition (t ex upprepa instruktioner, ord och begrepp etc)

-tala tydligt och långsammare

-förvissa dig om att varje enskild elev har förstått

-kontrollera hur det går under lektionen, igen och igen

-uppmana eleverna att våga fråga, igen och igen

-utgå från erfarenheter och referensramar

-konstruera ord-och begreppslistor som eleverna kan jobba med för att öka förförståelsen

-uppmana till och använd det kollektiva lärandet

-lyft elevexempel under lektionens gång (både rätt och fel). Att lyfta fel förutsätter dock att eleverna känner sig trygga i gruppen.

-samarbeta och för en dialog med studiehandledarna (de kan modersmålet och ser eleven ur andra perspektiv, de är därmed mycket värdefulla resurser)

-var tydlig med vad du förväntar dig av dina elever (vad EXAKT är det du vill att de ska göra? vad EXAKT är målet med lektionen/arbetsområdet?)

-använd checklistor och matriser, för att på ett visuellt och konkret sätt koppla ihop insats med mål

-samarbeta mellan ämnena för det blir mer effektivt

-samarbeta med SvA-läraren för hen är expert på elevernas språkutveckling och känner ofta eleverna relativt väl

-peppa, uppmuntra och framför allt: ha roligt tillsammans

Tack M för att du inspirerade mig att skriva det är inlägget ❤️

Och här är individuella framgångsfaktorer på organisationsnivå

Prenumerera på nya blogginlägg

Lärande i fokus-alltid!

Nu har vi inlett perioden med nationella prov för åk 9. Reaktionerna på skolor och i sociala medier är starka. Proven anses för svåra och utförandet av dem tenderar för många andraspråkselever bli en knäck för självförtroendet. Andra tycker att de ska vara precis så svåra eftersom det är just den här läsförmågan eleverna måste ha. Förra året skrev jag ett inlägg om proven där jag konstaterade samma sak, att de är för svåra och framför allt för kulturspecifika. Det tycker jag fortfarande, att provens INNEHÅLL inte motsvarar min kursplan, att det måste finnas texter som ger mer igenkännande referenser. Däremot har jag till viss del tänkt om, proven är som de är och det är svårt att påverka. Däremot är min fulla övertygelse att vi idag fokuserar så mycket på bedömning och att optimera bedömning så att utveckling och optimering av UNDERVISNING, som ju är vårt huvuduppdrag, kommer i skymundan. Nationella prov i all ära, men det får inte bli för mycket fokus på dessa eftersom lärande är så mycket mer! Eleverna går ju faktiskt i skolan för att lära sig saker, att bygga språk och kunskaper vilket såklart tar tid. Eleverna behöver få höra att tiden finns men att lärandet kommer att ske i olika skolformer, att ansträngning, hårt arbete och tålamod kommer löna sig i längden. Eleverna måste rustas och även vi pedagoger måste ha tålamod (samt anstränga oss och jobba hårt😉). Slutligen så är det bra att eleverna får göra proven, inte minst för att upptäcka vilka krav som faktiskt ställs på dem, att kanske inse att jag kan, att kanske tänka-jag måste träna mer.
För det är ju självklart att man måste KUNNA en massa saker när man som elev lämnar åk 9, man måste vara rustad och redo för nästa steg. Och det är genom att erbjuda eleverna en sådan bra undervisning som möjligt och att effektivisera nämnd undervisning som de blir rustade. Mer fokus på lärande tack!


Prenumerera på nya blogginlägg

Gästbloggare Lärlabbet

För drygt två veckor sedan var jag alltså i Stockholm för att delta i ett avsnitt av ur.se-serien Lärlabbet med temat Återkoppling, motivation och självkänsla. Efter programmet fick vi deltagare i uppgift att skriva ett blogginlägg utifrån våra tankar kring ämnet. Ni hittar mitt bidrag här.

 


Prenumerera på nya blogginlägg