Blogginlägg i bloggen

Pedagog Östersund har startat två nya bloggportaler för gästbloggare: Digibloggen och Språkbloggen. Jag tänker att dessa två portaler är skapade i enlighet med två av Östersunds kommuns fokusområden, nämligen flerspråkighet och digitalisering och även som ett led i det tredje; det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att formulera sina tankar kring undervisning inom dessa områden så bidrar man också till kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Jag tror att vi är många som sitter på ”tyst kunskap” kring vad som blir framgångsfaktorer i klassrummet, eller snarare i undervisningen eftersom undervisning kan bedrivas på många olika ställen. Ett sätt att förmedla denna tysta kunskap är att skriva ner sina tankar och genom dessa bloggar förmedla dem till andra. Jag fick den stora äran att skriva det första inlägget i Språkbloggen och det handlar om vikten av att ha höga förväntningar på sina elever:

Jag tror på dig!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt läsår, nya utmaningar!

Att vara modig är något väldigt individuellt. Det beror ju alldeles på hur jag själv uppfattar den specifika situationen, om jag är speciellt modig eller inte. För en simhoppare är det förmodligen inte särskilt modigt att hoppa från en klippa ner i havet, men när jag gjorde det i somras så var jag jättemodig:

Läskigt!
Läskigt!

Många av mina elever, som fortfarande är väldigt unga, har varit tvungna att vara väldigt mycket mera modiga än så genom bl a flykten till ett annat land, mötet med en ny kultur och ett nytt språk. Många av dem också på alldeles egen hand. För många av oss är detta en helt obegriplig tanke. Hur klarar man det? Hur vågar man? Hur kan man ens?

Just DET modet måste vi påminna våra andraspråkselever om, för jag vet att de i mångt och mycket upplever vägen in i den svenska skolan som ganska svår. De stöter av förklarliga skäl på många många fler hinder än de elever som har svenska som modersmål just på grund av att de svenska eleverna oftast redan har språk och kulturell förförståelse samt insikt i det svenska skolsystemet. Andraspråkseleverna ska dessutom skaffa sig sociala identiteter på skolan och i samhället, bli ”en i gänget”. Och eftersom flera är ensamkommande så ska de också lära sig att sköta hem och hushåll, vilket tar på krafterna när man är alldeles ny i ett nytt land. Och oron som oftast infinner sig på natten och som gör att det blir svårt att sova kan också ställa till det eftersom sömnen är ett av våra mest basala behov.

Därför måste vi påminna dem om vad de verkligen KAN och KLARAR. Vilket MOD de faktiskt besitter. Att ta hänsyn till de erfarenheter och kunskaper som våra nyanlända elever redan har blir ett av våra viktigaste uppdrag i mötet med dem här på skolan. Där kan vi hitta grunden till det vi bygger lärandet på, och genom att lära känna våra elever ger vi dem en trygghet som gör att vi faktiskt kan ha höga förväntningar på dem och just DÄR hittar vi en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i skolan.

Välkomna till ett nytt läsår!


Prenumerera på nya blogginlägg

Gästbloggare Lärlabbet

För drygt två veckor sedan var jag alltså i Stockholm för att delta i ett avsnitt av ur.se-serien Lärlabbet med temat Återkoppling, motivation och självkänsla. Efter programmet fick vi deltagare i uppgift att skriva ett blogginlägg utifrån våra tankar kring ämnet. Ni hittar mitt bidrag här.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Forskningsbaserade modellklasser

Jag har ju i tidigare inlägg varit inne på vilka faktorer som leder till skolframgång för våra nyanlända och här är en artikel som belyser detta på ett mycket bra sätt. Två skolor i Landskrona och Helsingborg fick utse ett par modellklasser och sedan arbeta forskningsbaserat med hjälp av extra resurser, utifrån fem identifierade framgångsfaktorer för nyanlända. Jag har varit inne på det tidigare, hela skolan måste vara med!

Modellklasser sätter språket i fokus


Prenumerera på nya blogginlägg