Arbeta med blogginlägg

I årskurs 9 arbetar vi nu med boken Stjärnlösa nätter av författaren Arkan Asaad i svenska som andraspråk.

Det är en tacksam och tankeväckande bok som många av mina elever kan relatera till och som leder till många olika typer av diskussioner.

Jag gör ju oftast så när jag planerar att jag försöker få med de flesta kunskapskraven i uppgiften eftersom det:

  1. gör arbetet mer varierat, per automatik. Eleverna får variation genom att vi både läser, skriver, talar, samtalar, diskuterar och lyssnar.
  2. blir en röd tråd. Det känns logiskt att arbeta med flera kunskapskrav kopplat till en och samma planering. Eleverna får lättare att relatera till innehållet i stort.
  3. det blir oerhört effektivt på ett språk-och kunskapsutvecklande sätt
  4. samtliga förmågor används och visualiseras i de olika momenten

Tanken är att eleverna ska läsa boken, göra olika typer av uppgifter under tiden, välja ett citat som tilltalar dem och avsluta med att skriva ett blogginlägg. Vi arbetar enligt cirkelmodellen eftersom textgenren är relativt ny för flera av eleverna. Min planering kommer då per automatik att innehålla flera dokument (obs: modelltexten är än så länge bara påbörjad, men den är ett exempel på hur man kan konstruera texter tillsammans med eleverna och hur effektivt det är att använda modelltexter för att lyfta in aktuell grammatik samt visa på hur vi använder språket i olika genrer). Jag bifogar också en exempelsamling med olika typer av återkoppling eftersom återkoppling är nödvändigt i det systematiskt formativa arbetet:

Planering – Stjärnlösa nätter

Ord-och begreppslista blogginlägg

Sambandsord

Sambandsord, Natur & Kultur

Modelltext, blogginlägg

Checklista blogginlägg

Bedömningsmatris blogginlägg, SvA

Exempelsamling återkoppling

Det här är alltså planeringen av arbetsområdet i sin helhet, men ungefär så här ser det ut på min tavla när vi har lektion:

På tavlan Hos Jessica

Förmågorna har jag inplastade och brukar sätta upp på tavlan, men för att ni ska förstå ungefär hur jag tänker så har jag satt in respektive förmåga vid varje moment. Eleverna behöver träna på att FÖRSTÅ vilka förmågor de använder när de arbetar och vi behöver PRATA om hur de finns med som en röd tråd i Lgr-11. Att förstå förmågorna är en form av studieteknik som är applicerbar i samtliga ämnen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Övertydlighet är en dygd!

När man arbetar med andraspråkselever och nyanlända, vilket en väldigt stor del av oss pedagoger gör, så finns det egentligen ingen gräns för hur tydlig man kan vara. Speciellt så här i betygstider eftersom det svenska betygssystemet är svårt att förstå, inte bara för våra nyanlända utan för alla våra elever och även vårdnadshavare. Det som också händer när vi närmar oss lov är att det oftast är en hel del schemabrytande aktiviteter ute på våra skolor, och för en nyanländ elev blir det extra svårt att hålla rätt på tider och dagsinnehåll när vi väljer att avvika från ordinarie scheman. Samtidigt är dessa dagar mycket viktiga rent värdegrundsmässigt och för att de är gruppstärkande. Eleverna behöver träffa varandra i olika miljöer och under olika omständigheter, de får ta del av gemensamma upplevelser som knyter dem samman språkligt och socialt.

Vad gäller betygen så är de nyanlända eleverna på sätt och vis i ännu större behov av det formativa arbetet i de olika ämnena eftersom det blir ett sätt att implementera kunskapskrav och centralt innehåll. Om man som lärare har jobbat formativt på ett systematiskt sätt under läsåret så har eleverna bra koll på var de ligger rent betygsmässigt. Detta innebär i sin tur att själva betyget inte kommer som en chock. Det jag kan uppleva att många av mina elever inte riktigt förstår är att hårt arbete i sig inte genererar ett högre betyg, eller det faktum att man har lämnat in sitt arbete i tid räcker.

Att lära sig ett nytt språk tar tid, att lära sig nya kunskaper tar tid, att lära sig en ny skolkultur tar tid och att lära sig ett nytt betygssystem tar tid. Därför måste vi arbeta konsekvent med det formativa; nu är du här och hit ska du, feedback och feed forward i förhållande till kunskapskraven. Och när det gäller just våra nyanlända så måste vi repetera detta om och om igen precis som de måste överinlära allt annat innehåll. Har de inte målet i sikte så blir de förvirrade.

Något som eleverna också måste förstå är att i och med att de har det dubbla uppdraget-språk och kunskaper-så tar allt längre tid. Hur mycket vi än vill effektivisera och optimera så är det ofrånkomligt att dessa elever får kämpa hårdare. Däremot behöver vi också påminna dem om, om och om igen, om den rikedom de besitter med tanke på att de har ett eller flera modersmål, förmånen att ha vuxit upp i en annan kultur, och en massa andra kunskaper i bagaget som gör dem erfarna och kloka. Ibland tenderar de att glömma bort detta, de ser bara hindren, och då måste vi pedagoger finnas där och påminna dem om detta. Visst kan de känna att allt blir extra svårt och tar lång tid, men de måste också få höra att det inte är något konstigt och att de kan en massa saker som deras klasskamrater inte kan. Kunskaper och lärande är så oerhört mycket mer än bara skola.

Vi pedagoger har en mycket viktig uppgift när det gäller att vara övertydliga i mångt och mycket. Det som vi kan tyckas är något självklart utifrån våra egna referensramar är sällan lika självklart för våra elever.

Jag som arbetar tätt med dessa elever blir en person som de ofta vänder sig till när det gäller praktiska frågor och därför använder jag exempelvis Messenger för att snabbt kontrollera att alla har förstått vad som gäller inför morgondagen. Här får jag också ofta frågor om veckans innehåll samt skickar påminnelser. Med tiden blir de bättre och bättre på att hålla koll på veckorna och tar med tiden ett allt större ansvar. Men under den tiden det tar att lära sig allt det nya så måste vi pedagoger stötta eleverna även i detta. Även de nyanlända är tonåringar med allt vad det innebär och många av dem är också ensamkommande. Det är mycket att hålla reda på.

Visst kan man ibland känna sig tjatig, men för eleverna blir det en trygghet, så kom ihåg: övertydlighet är verkligen en dygd!


Prenumerera på nya blogginlägg