Att jobba med poesi på modersmål är som….poesi för öronen

Poesi är en tacksam genre eftersom formen är relativt fri, man behöver inte bry sig om det grammatiska på samma sätt som i andra textarbeten. Poesi är också språkutvecklande eftersom det är ofrånkomligt med diskussioner om ords betydelse samt dikternas innebörd. Man måste prata liknelser, metaforer, allegorier och andra olika typer av bildspråk. Och det här med bildspråk är ju givetvis också kulturellt präglat, olika liknelser heter olika på olika språk (stark som en björn fungerar t ex inte på dari och somaliska då djuret inte finns där). På dari finns det uttryck som går att översätta till svenska men som inte är befästa ordspråk hos oss (t ex ”Ditt hjärta är stort som havet”). Man hamnar med andra ord i en språklig fördjupning och dessutom är det så att många elever med annat modersmål står poesin väldigt nära, för dem är det en vanlig och naturlig genre. Medan många av svenskans övriga genrer är nya för våra SvA-elever så är poesi en den känner igen och kan relatera till, då i motsats till många elever med svenska som modersmål.

Jag har skrivit om samma uppgift tidigare i bloggen eftersom den är väldigt framgångsrik i det flerspråkiga klassrummet: att låta eleverna välja en dikt eller en del av en sång på sitt modersmål och översätta den till svenska. Det finns ett kunskapskrav i kursplanen Svenska som andraspråk som jag tenderar att inte beröra lika ofta som övriga krav:

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

När det handlar om översättning, från modersmål till svenska (och även tvärtom) så blir det ett intensivt språkligt arbete med fokus på skillnader och likheter mellan svenska och andra språk.

Det man får jobba ganska mycket med är att få eleverna att förstå att det sällan går att arbeta fram en klockren översättning. Ord på somaliska eller persiska kanske inte finns på svenska och då handlar det om att använda de strategier man har och försöka hitta andra vägar, det är MYCKET bra träning. Om det mot förmodan blir så att vi kör fast så lånar vi våra duktiga modersmålslärare och studiehandledare, då kan vi vränga ord tillsammans. Och sedan är det ju så att det som låter så vackert på polska eller arabiska inte alls blir lika vackert på svenska.

Utkast på dari

Det är också tacksamt att koppla ihop arbetet med muntlig framställning (att läsa upp sina verk på båda språken). I det här fallet blir ju eleven i högsta grad experten (jag kan INTE dari, somaliska, polska, arabiska, persiska), och när det gäller den svenska översättningen så blir det uttalsträning och att man som elev också måste förklara/analysera innebörden så att kompisarna förstår. Det kollektiva lärandet blir superviktigt och genom att skriva dikterna för hand, välja passande bilder och sedan montera dem så berör vi också kunskapskravet att koppla ihop text och bild. Effektivisera och komprimera, allt för att utnyttja tiden på bästa sätt.

Kognitivt krävande uppgifter gör att man hamnar i gropen!

Jag har denna gång utvecklat arbetet genom att också låta eleverna översätta en dikt från svenska till modersmål (Nils Ferlins ”I folkviseton”) vilket också gör att eleverna får en kognitiv utmaning åt andra hållet och även här blir det en djupdykning i ord och begrepp (vad betyder ”kuvas”? vad är ”gärden”).

Under arbetet har det också kommit fram att en elev har två poeter i sin familj och en annan var bäst i sin klass på att skriva egna dikter (han valde också att översätta en egen dikt, och den var väldigt fin).

Stunder av lycka i klassrummet!


Prenumerera på nya blogginlägg

Att göra något för första gången, att träna mer och att slipa på sina färdigheter

Igår var Östbergsskolans elever i åk 6-9 i Duved och Åre för att åka slalom. Många elever, inte bara nyanlända, utövar inte den här typen av vintersport regelbundet vilket gör att den här skiddagen blir väldigt viktig. För efter att nu ha deltagit som lärare i ett antal år så vet jag att just den här fjällturen blir den dagen som många elever kommer minnas som en av sina bästa dagar under högstadietiden.

Det som händer i klassrummet och det som händer i skidbacken följer samma mönster: du gör något för första gången, du tränar och tränar (med stöttning och hjälp av lärare och kompisar) och hamnar så småningom i stadiet där du har möjlighet att slipa dina färdigheter. Jag vill återigen nämna Learning pit eftersom eleverna alltid måste ner i gropen när det är dags att lära sig något nytt (som därmed oftast också är både svårt och utmanande), det är helt enkelt det som lärande handlar om. Du kommer att ramla i skidbacken, du kommer att tycka att lift känns omöjligt, du kommer få ont i fötterna och du kommer känna att det här kommer ALDRIG att gå. Men det gör ju faktiskt det, både i klassrummet och i skidbacken, därför allt är möjligt. Det handlar om hur mycket jobb du är villig att lägga ner på det (och hur mycket din lärare förmår dig att förstå att det faktiskt kommer att gå), det handlar om din vilja att anstränga dig, att inte ge upp och det handlar väldigt mycket om hur mycket du själv tror att du kommer att klara det.

Detta gäller allt vi företar oss, vuxna som barn, det är bara det att vi vuxna har erfarenhet och vet vid det här laget att träning ger färdighet. Som ung måste man uppleva det om och om igen och med stöd av, i det här fallet, lärare för att förstå att man i princip alltid faktiskt tar sig uppnår gropen och är en eller ett par erfarenheter rikare. Ansträngning lönar sig och jag vet att du kan!

Från den allra flackaste barnbacken till Åreskutans topp, från att skriva en text med massor av stöd till att känna friheten att klara det på egen hand. Same same.

Vi gjorde det! Javad och jag på Åreskutans topp.

Prenumerera på nya blogginlägg