Glädjande nyheter

Flera lärare vill utbilda sig i svenska som andraspråk

Det är så roligt att läsa att intresset för ämnet och för undervisningen av våra nyanlända har ökat i så hög grad, speciellt att ämneslärare är ute efter kompetensen i sitt ämne. Jag tänker att fristående kurser är ett mycket bra verktyg för att öka sin kompetens gällande mottagande i respektive ämne och jag blir varm i hjärtat när jag inser att intentionerna finns. Eleverna inom denna kategori kommer ju enbart att öka, och ju mer kunskap desto bättre mottagande.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kombinera ord och bild

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. (betyg E)

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. (betyg C)

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. (betyg A)

Här ovan är ett av kunskapskraven i svenska som andraspråk åk 7-9 (och även svenska).

Vi har under hösten avsett ett antal lektioner till att arbeta med genren fantasy genom att läsa, jobba med gestaltningar, skriva noveller och presentera genren eller delar av genren i en powerpoint. En av mina elever har en mycket god förmåga att kombinera ord och bilder för att på så vis levandegöra texters budskap. Jag har fått elevens tillåtelse att publicera dennes presentation av fantasygenren här i min blogg då den är ett lysande exempel på hur det kan se ut:

Fantasy presentation

När jag planerar ett nytt arbetsområde brukar jag ofta tänka på att få med just det här kunskapskravet på något sätt eftersom det är väldigt bra just för mina andraspråkselever att visualisera sina arbeten på ytterligare sätt (trailers, kollage, ppt:s, små filmer etc). Dessutom är denna del av arbetsområdet väldigt motiverande, de flesta eleverna tycker att det är roligt att arbeta med bilder och ljud och kombinera sina texter med detta. Skriver de en faktatext kan de avsluta med att göra en trailer till texten i iMovie, arbetar vi med novell kan de göra en författarpresentation med hjälp av en ppt, arbetar vi med poesi kan de också använda sig av olika estetiska uttryck för att förstärka texter. Många av mina elever tycker dessutom att själva textproducerandet, av förklarliga skäl, är den svåraste delen i ämnet, och att då få ”vila” lite i att arbeta med estetik är något de ofta uppskattar. Sedan är det ju faktiskt så att de digitala hjälpmedel vi har tillgång till nuförtiden bidrar till att eleverna upplever att det är relativt enkelt att arbeta med detta och att det också blir snyggt och ser lite proffsigt ut. Det är ju alltid en härlig känsla.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nyord och tonårstugg

I veckan hade vi en lektion i åk 8 med fokus på nyord och tonårsslang. Först gick vi igenom nyorden för 2015:

Nyordslista 2015

Vi gick igenom ord för ord och pratade om betydelse, användbarhet och ursprung. Eleverna har kloka tankar om vilka ord de kan tänkas använda, som överhuvudtaget är användbara och vilka som redan har spelat ut sin rätt: -Alltså Jessica, obror använder INGEN idag!

Sedan gjorde vi ett nyordsquiz på den här sidan:

http://www.dn.se/kultur-noje/fragesport/kan-du-nyorden-2015/

Eleverna gjorde testet om och om igen för att befästa orden (det funkar alltid bra när det inbegriper ett tävlingsmoment).

Därefter fick de välja sina favoriter bland nyorden och göra ett ordmoln i http://www.wordle.net/

Jag tycker att dessa lektioner ofta blir väldigt bra då de inbegriper många olika delar. På Östbergsskolan är alla lektioner 85 minuter långa vilket gör att man som lärare måste lägga upp undervisningen på ett sätt som fungerar för uthållighet och bibehållen motivation och ett sätt att göra detta på är att variera innehållet.

Vi avslutade lektionen med att prata om tonårsslang eftersom de ofta inbegriper ord som så småningom faktiskt blir nyord (t ex svajpa eller douche). Här kan jag också få en lektion i vilka ord som fortfarande används eftersom detta förändras i snabb takt. Vi gjorde sedan ett quiz till:

Hänger du med i tonårsslangen?

Vet ni t ex vad 1337 betyder? Det visste inte jag och inte mina elever heller. Däremot hade de full koll på att det är ett uttryck som används frekvent i sociala medier. Jag var tvungen att googla och hittade den här förklaringen:

Leet

Det betyder nuförtiden något som är elit eller riktigt bra. Fascinerande att det används så mycket men att så få egentligen vet vad det står för. Men så är det väl med språk, vi använder ord utan att alltid vara insatta i ursprunget.

Nyord 2015
Nyord 2015

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Novellarbete i 9:an-lite som att hoppa från 10:an…

Tänk dig att du kommer från ett land och att du har gått i en skola där du aldrig har fått träna på en speciell texttyp. Så är det med just novellen för många av mina elever. Ofta har de varken läst eller skrivit just noveller. Har man då bara bott i Sverige i ett eller två år, så har man kanske inte heller hunnit få så mycket undervisning i just novellskrivandet eftersom det är MÅNGA delar i det svenska språket och i SvA-ämnet som vi måste arbeta med.

När jag vet att jag ska introducera eleverna i något helt nytt känns det faktiskt lite som att hoppa från tian och känna en viss osäkerhet för hur saker och ting ska landa. Tänk er själva vilken komplicerad genre det egentligen är och lägg då också på det faktum att man kanske ville sträva efter ett högre betyg. Kunskapskraven i detta arbetsområde ser ut så här:

Novell, kunskapskrav

Eleverna ska visa förmågor och kunskaper på många olika plan, och det medan de fortfarande håller på att erövra språket-det är ingen lätt match!

Det första vi har arbetat med är att läsa noveller och att träna på frågor på, mellan och bortom raderna. Vi har gjort detta på olika sätt. Eleverna har fått läsa noveller och svara på frågor och de har också fått konstruera frågor till noveller just för att komma åt texterna på de olika planen. Vi har bl a läst och lyssnat på Kehmiris  Jag ringer mina bröder och kopplat den till en faktatext om bomdådet i Stockholm samt en faktatext om författaren för att träna eleverna att koppla ihop verk och upphovsman. Det blev mycket intressanta diskussioner och har fick eleverna verkligen träna i förmågan att läsa mellan raderna. De har också fått läsa Strindbergs http://etthalvtarkpapper.se/lasa/ på sina modersmål. Först läste jag den svenska novellen högt för dem (den är mycket svår!) och sedan fick de läsa på sina modersmål (turkiska, dari, somaliska, ryska och mandarin). Då kunde de ta till sig innehållet som i princip enbart handlar om förmågan att läsa mellan raderna. Dessutom fick vi diskutera den historiska aspekten av novellen dvs att det här var längesedan och då fanns det både företeelser och ord som inte längre finns i dagens samhälle. Givetvis blir innehållet i en sådan novell svårt att ta till sig eftersom våra kulturella referensramar är så olika. Eleverna kunde också se att trots att novellen skrevs för mer än 100 år sedan och därmed skildrar ett helt annat svensk samhälle så finns det delar i texten som påminner om hur det faktiskt fortfarande är i hemlandet t ex förlossningar i hemmet, traditioner vid sorg etc.

Förutom att samla på oss kunskap om novellens uppbyggnad genom att läsa och diskutera så har vi också arbetat mycket med att skriva gestaltningar dvs hur man uttrycker sig i text för att skapa bilder hos läsaren. Både när det gäller miljöer och personer. Detta hade flera av mina elever inte arbetat så mycket med tidigare, men de har visat en enastående förmåga att förstå berättargreppet och lärt sig skriva många typer av fantastiska gestaltningar. Dessa är det sedan tänkt att de ska kunna använda i sina egna noveller. Och nu är vi där. Nu är det dags för dem att börja skriva individuella texter. Idag har de börjat skriva inledningar, några har valt att skriva dem initialt på sitt modersmål för att sedan översätta dem och några har börjar skriva på svenska. Det ska bli oerhört spännande att leda och följa processen, jag är helt säker på att de kommer att lyckas. Så det blir nog inte så läskigt att hoppa ändå…

Tjusningen med läraryrket: att utmaningen är så stor och att se sina elevers framsteg.

 


Prenumerera på nya blogginlägg